Menu
Sənin kartın

Geri qaytama qaydası

Alınan məhsulu nə zaman geri qaytarmaq olar!


1. Məhsulun istifadə müddəti bitdikdə.

2. Məhsulun alıcıya çatdırıldiqda, alıcı istifadə etməmiş yarasız olduqda.

3. Məhsulu istifadə etmədən geri qaytarma. (14 gün müddətində)

4. Məhsulu istifadə etmədən digəri ilə dəyişmək müqabilində qaytarmaq.